Hướng dẫn - cài đặt game
Android:
Cài đặt > bảo mật > chọn cho phép cài đặt file không rõ nguồn gốc
iOS:
Bước 1: Vào phần cài đặt chung chọn Quản Lý Thiết Bị
Bước 2: Chọn China Mobile Internet....
> Bước 3: Click Tin cậy “China Mobile Internet....”
Bước 4: Chọn “Tin Cậy"